Skrivet den 4 January 2020 kl 21:45 av Bilar, Podcast4 kommentarer318

Bilar med sladd: Möt designteamet bakom Polestar 2
Exklusiv intervju

Bilar Med Sladd star­tar det ny året med ett full­späck­at avs­nitt! Vi har inte bara känt och klämt på Polestar 2, utan har dessu­tom fått exk­lu­si­va inter­vjuer med bilens inter­iör och exter­iörde­sign­ers. Fabi­an rasar över Ion­i­tys krång­li­ga lad­dare. Dessu­tom lyssnar­brev, cybertruck och givetvis en sam­man­fat­tning över året som var. Och så spränger vi Mal­ta!