Nyheter

Bilar med sladd: Nu kommer batterierna

Experten: "Jag är orolig för Volvo"

I den­na veckas avs­nitt sam­ta­lar vi med bat­teri­ex­perten Bo Nor­mark som är ledare för arbet­som­rådet “indus­triel­la aktiviteter” i EU:s bat­te­ri­al­lians. Vi hör ock­så om Stock­holms lad­dga­tor, bensin­mackar, den så kallade “vät­gas-snubben” och North­volt. Dessu­tom har Anders hit­tat på en ny affär­sidé inom elbi­lar och Fabi­an har vac­cin­er­at sig.

[spreak­er type=player resource=“episode_id=16252137”]

Bild: Pow­er Cir­cle AB (CC)

Kommentarer