Nyheter

Bilar med sladd: Om vi satt i regeringen

Anders & Fabian for president!

Nu pratar vi poli­tik! Hur ska egentli­gen en effek­tiv elbil­spoli­tik utfor­mas? Porsche planer­ar att pro­duc­era mas­sor av Tay­can. Det blir lite sött och salt i nyhetsväg från Teslavärlden. Och hur ska egentli­gen Kobolt utta­las?

[spreak­er type=player resource=“episode_id=16853659”]

Om du mis­sat Ylvis­bröder­nas till­t­ag i den lil­la nors­ka elbilen “Bud­dy” kom­mer det här:

Kommentarer