Nyheter

Bilar med sladd: Så blir Apples elbil

Will it have Windows?

Medan hela världen diskuter­ar Tes­las Cybertryck pratar vi istäl­let om Apple och deras beryk­tade elbilssat­sning! Vi diskuter­ar Toy­otas fort­sat­ta kräft­gång och samar­bete med Trump-admin­is­tra­tio­nen. Vi hör om Ford och Mer­cedes som båda är på gång med nya elbi­lar. Självk­lart har vi ett lyssnar­brev och så är elbil­steatern till­ba­ka.

[spreak­er type=player resource=“episode_id=20238713”]

Kommentarer