Skrivet den 21 januari 2019 kl 16:43 av BilarKommentarer inaktiverade för Fri fart på Autobahn kan försvinna303

Fri fart på Autobahn kan försvinna
Ständig pågående diskussion

Att i princip få köra hur fort en vill på tyska Autobahn kan vara ett minne blott om en miljöutredning går igenom.

Då det är lite av en mänsklig rättighet för många så är frågan kontroversiell och tidigare förslag om att begränsa hastigheten har inte kommit så långt.

Reuters har fått tag på ett utkast på ett förslag för att minska utsläppen i Tyskland och där finns även förslag på slopade subventioner av diesel, höjda drivmedels priser och subventioner av el- och hybridbilar.

Utkastets författare skriver också att inte alla förslag kommer att finnas med i det slutgiltiga förslaget som skall presenteras för regeringen i mars.

Målet med förändringarna är att nå upp till de krav EU sätter för utsläpp i unionen. Når man inte dessa kan det bli en dyrköpt historia för landet då dryga böter väntar.

Comments are closed.