Ljud & Bild

Bild på Sonys kommande hörlur

WH1000XM4

Det har läckt ut bilder på Sonys kom­mande trådlösa hör­lu­rar.

Sonys hör­lu­rar WH1000XM3 ans­es allt som oftast till­höra några av dem bäs­ta hör­lu­rar­na med ANC.

Nu har bilder på uppföl­jande gen­er­a­tion läg­ga ut på inter­net. Det är på den brasil­ian­s­ka motsvarigheten till patent och reg­istreringsver­ket verkssi­dan som uppgifter­na har kom­mit.
Bilden på hör­lu­rar­na vis­ar att lurar­na kom­mer se näst intill iden­tiska ut med föregån­garen. Till­sam­mans med bilden kom­mer även en pro­duk­t­man­u­al.

Myck­et av infor­ma­tio­nen i pro­duk­t­man­ualen är dåligt men några sak­er som kan urty­das är enligt TheV­erge

  • Blue­tooth v5 (updat­ed from v4.2)
  • 2W of rat­ed pow­er con­sump­tion (down from 8W)
  • 40 hours of oper­a­tion when con­nect­ed via head­phone cable and noise can­ce­la­tion on max (up from 36 hours)
  • Some­thing new called “speak to chat,” per­haps mak­ing it eas­i­er to work with Google Assis­tant, Siri, and Alexa (they require a but­ton press now)

via: TheV­erge

Kommentarer