Skrivet den 19 December 2019 kl 18:47 av Android, Nyheter4 kommentarer302

Bilder på Samsung Galaxy Fold 2 har läckt
A foldable phone with a foldable price

Bilder på vad som påstås vara den nya Sam­sung Galaxy Fold 2 har sprid­its på den kine­siska sociala nätver­ket Sina Wei­bo. Bilder­na vis­ar upp före­tagets nya mobil som påstås släp­pas någon gång under det förs­ta kvar­talet utav 2020, det­ta till­sam­mans med Sam­sung Galaxy S11.

Sam­sung Galaxy Fold är en mobil som jag tror att Sam­sung vill förträn­ga, det­ta pågrund av skan­daler­na som präglade mobilen. Trots det­ta så har det läckt nya bilder på en nya Sam­sung Fold.

På det kine­siska sociala nätver­ket Sina Wei­bo har det sprid­its bilder på en uppföl­jare. Bilder­na bekräf­tat att ryk­te­na om att det skulle bli en mobil som påminde om Motoro­las Razr är snart här.

Enligt bilder­na så ska mobilen ha en dis­play på 6.89 tum sam­ma som Sam­sungs kom­mande S11+. Mobilen kom­mer att bli en avlång his­to­ria med for­matet 21:9 eller 22:9 beroende på käl­la. Det­ta kan jäm­föras med Sonys Xpe­ria 10 med for­matet 21:9. På bak­si­dan så kom­mer mobilen endast att två sty­ck­en kameror. Enligt Bloomberg så ska mobilen ha en kam­era på 108 megapixlar och möj­ligheten till  5 gånger optisk zoom. Det­ta är något som känns orim­ligt om man tit­tar på mobilen då kam­era sen­sorn är för liten för att kun­na klara av 108 megapixlar.

Priset på mobilen kom­mer att lig­ga på unge­fär en miljon won, vilket motsvarar 8 000 kr. Det­ta enligt The Korea Her­ald.

Notera att artikeln är baser­ad på läck­or.