Nyheter

Bill Gates bjuder in oss i hans hjärna i ny dokumentär från Netflix

Kommer den 20 september

Bill Gates är på mån­ga sätt en fan­tastisk män­niska, inte bara för att han har Microsoft i ryg­gsäck­en utan även för att han har skänkt oer­hört myck­et av sina pen­gar till väl­gören­het.

Nu har Net­flix släppt en trail­er för Bill Gates: Koden till min hjär­na som är en doku­men­tärserie där vi får föl­ja Bill Gates från hans arbete med Microsoft till hans arbete med att försö­ka göra världen till en bät­tre plats för alla. Doku­men­tären är uppde­lad i tre delar och kom­mer kun­na avn­ju­tas på Net­flix den 20 sep­tem­ber.

Kommentarer