Film & TV
Så här glada kommer vi nog inte få se Jeff och Adam igen.

Biografjätte kränkt — stoppar alla Universal-filmer

Framgångsrikt test av hem­strea­made biofilmer skakar biografjätte.

AMC The­aters som är USAs störs­ta biografked­ja sät­ter omedel­bums stopp för vis­nin­gen av alla Uni­ver­sal-filmer i alla ked­jans salonger. Det­ta efter att Uni­ver­sals högs­ta chef Jeff Shell i en inter­vju sagt att det var rätt framgångsrikt att strea­ma filmer till folks hem så här i Coro­na-tider.

Men det var påståen­det att man kom­mer att pre­miärvisa filmer på andra sätt än bio även i framti­den som fick AMC att gå i bio­taket. Adam Aron, VD för AMC, kallade det oac­cept­abelt och på stående fot bannlyste alla Uni­ver­sal­filmer från biografer­na när de öpp­nar igen.

Via Theverge.com.

Kommentarer