Nyheter

Bodega — Din App Store för Mac

bodegaApple har skör­dat sto­ra framgån­gar med sin app­lika­tions­del “App Store” som finns på iTunes Store. Nu kom­mer motsvarigheten till Mac. Bode­ga het­er den och tillåter dig att köpa, lad­da ner och upp­gradera en mängd oli­ka pro­gram. Pro­gram­met installeras som vilket pro­gram som helst i datorn, och ger dig till­gång till en stor kat­a­log av share­ware- och free­ware­pro­gram för OS X. Pre­cis som i ovan näm­n­da App Store kan du recensera och söka pro­gram både via en sök­mo­tor och i kat­e­gori­er. Bode­ga är gratis att lad­da ner både för dig som kon­sument och utveck­lare då det finan­sieras av reklam som då och då gör sig syn­lig i affärens skylt­fön­ster.

Via Mac­world.

Lad­da ner Bode­ga gratis här.

Kommentarer