Bilar

Bolt levererar utsläppsfri take-away till din dörr

Bzzt är det nya vroom!

Nu fixar även Bolt mat­en i Stock­holm och det­ta genom att samar­bete med Bzzt.

Dessu­tom sker det helt kost­nads­fritt under lanser­ingspe­ri­o­den men då endast inom en radie av tre kilo­me­ter. För att använ­da den behöver du lad­da hem Boolt Food-appen och däri kan du för när­varande bestäl­la från trevli­ga ställen som Taco Bar, Holy Greens och Hawaii Poké.

Trans­porter­na sker till störs­ta delen av de små mini­taxi-bilar­na från Bzzt som är ett van­ligt inslag på Stock­holms gator.

Lever­an­skost­naden kom­mer i framti­den vara 39 riks­daler.

 

Kommentarer