Recensioner

Bortom elsparkcyklar — nu delar vi elmopeder

Vi har testat Blinkee!

Elspark­cyk­lar­na må ha tag­it över gator­na i de större städer­na  och det är onek­li­gen ett trevligt och smidigt sätt att ta sig fram på gator­na. Men om man vill åka lite bekvä­mare, lite fort­are och fram­förallt två per­son­er får vi leta ett annat alter­na­tiv.

Där kom­mer Blin­kee in i bilden och de erb­jud­er nu uthyrn­ing av elmo­pe­d­er i Stock­holms stad. Pre­cis som med elspark­cyk­lar­na sköts allt via deras app. Reg­istrerin­gen är rel­a­tivt smärt­fri men det krävs en bild på giltig legit­i­ma­tion som ska god­kän­nas av Blin­kee. Det kan ta upp till 24 tim­mar men gick bety­dligt fort­are för oss. När reg­istrerin­gen är klar är det bara att se var på kar­tan det finns en elmoped och sedan bege sig till plat­sen och låsa upp den via appen.

Längst bak på elmo­pe­den finns en för­var­ingsväs­ka som lås­es upp på styret, där i hit­tar vi två hjäl­mar och ett rengörings-kit för dig som är känslig. När hjäl­mar­na är på så är det bara att åka iväg. Blin­kee kostar 3,90 kro­nor per min­ut eller 3,31 kro­nor per min­ut om du är stu­dent. Det kan dock aldrig kos­ta mer än 395 kro­nor på en dag (Från 00:00 till 23:59). Blin­kee har i skri­vande stund 45 elmo­pe­d­er plac­er­ade i Stock­holms stad så utbudet är ännu inte jättestort.

Upplägget är excep­tionellt roligt. Efter­som de går på el så kän­ner vi full effekt direkt och elmo­pe­d­er­na susar iväg tyst och snabbt. Hastigheten är offi­ciellt 25 km/h men med lite med­vind och ned­förs­backe så kom vi upp i 30 km/h. Elmo­pe­den skall fram­föras på cykel­banan och totalt kan vi ta oss 7–8 mil på en ful­lad­dad moped.

Vi rek­om­mender­ar dig å det ytter­s­ta att att tes­ta Blin­kee och inte bara som ett smidigt sätt att ta sig från punkt A till B, utan även som en rolig aktivitet där du kan ta med dig fikako­r­gen, köra ut på Djurgår­den, slän­ga ut en filt i gräset och sen bara mysa för att sedan åka vidare och se storstan från mope­den.

De har även elmo­pe­d­er i en rad andra europeiska städer och du hit­tar dem via blinkee.city eller som app.

Kommentarer