Recensioner

Bra och dåligt med Sudio Nivå

Sudio är ett sven­skt bolag grun­dat i Stock­holm vars namn är inspir­erat från Phil Collins och hans låt “Sus­su­dio”. Nu har vi under ett par dagar tes­tat Sudio Nivå och kan dessa vara en värdig utmanare till Apples Air­Pods?

Det förs­ta vi möts av när vi öpp­nar kar­ton­gen är att det påmin­ner om sam­ma trevli­ga upplevelse man får när vi öpp­nar en Apple-pro­dukt. Det är stil­rent och snyg­gt paketer­at och med i kar­ton­gen får vi laddfo­dral, hör­lu­rar, extra prop­par i oli­ka stor­lekar, lad­d­k­a­bel och instruk­tions­bok.

Hör­lu­rar­na är av sorten in-ear och vi för­varar dom i det med­föl­jande laddfo­dralet som är lite större än en snus­dosa. Sudio Nivå finns i två färg­er att väl­ja på anti­n­gen dom svar­ta som vi har tes­tat eller i vitt utförande. Desig­nen osar onek­li­gen Skan­di­navien med det bruna läder­ban­det och den enkla stil­re­na desig­nen.

Lite skan­di­navisk design i skan­di­naviskt gräs, jag gillar verk­li­gen design­valet att ha läder­ban­det på fodralet.

Nivå kop­plas enkelt ihop till val­fri enhet med hjälp av blå­tand och vi är igång med lyssnan­det på några sekun­der. Nivå är väldigt diskre­ta jäm­fört med Air­Pods vars design syns på mils avstånd. Hör­lu­rar­na sit­ter myck­et bra i mina öron och rör sig inte en mil­lime­ter oavsett om jag går, springer eller head­ban­gar till Metal­li­ca.

För att sät­ta på hör­lu­rar­na tryck­er vi in den enda knap­pen som finns på hör­lu­rar­na i ca 2–3 sekun­der. En nack­del här är att det behövs göras på båda hör­lu­rar­na, däre­mot behöver vi inte stän­ga av dom utan det räck­er att plac­era dom i det med­föl­jande laddfo­dralet. Nivå har inte heller någon sen­sor som kän­ner av om vi tar ut en hör­lur ur örat, utan musiken fort­sät­ter spela oavsett.

Nivå har ingen aktiv brusre­duc­er­ing men isol­er­ar ljud väldigt bra och läck­er inte heller speciellt myck­et ljud, så vi slip­per oroa oss för att störa pas­sager­aren bred­vid på tåget. Med hjälp av knap­par­na kan vi byta låt, star­ta och stop­pa musik, svara på sam­tal och läg­ga på, samt skic­ka ljudet till mobilen om man hellre vill pra­ta i den. Nivå dyk­er även upp i wid­get-vyn på iOS där vi smidigt kan se hur myck­et bat­teri vi har kvar i hör­lu­rar­na.

Ljud­bilden upplever jag som bra och det bjuds på allde­les lagom med bas som inte tar över och det är både fyl­ligt och rent ljud även vid högre voly­mer. Nivå har inbyg­gd mikro­fon för sam­tal och jag har tes­tat dessa både inomhus och på Stock­holms stöki­ga gator. Inomhus hör mot­parten mig allde­les utmärkt och ljudet är pre­cis som att pra­ta direkt i tele­fo­nen, men utomhus får jag pra­ta lite högre för att mot­parten ska höra ordentligt men fullt god­känt även där.

Anslut­nin­gen mel­lan Nivå och min iPhone är bra — men inte helt per­fekt. Två gånger under dessa dagar så tap­pade den vän­stra hör­luren kon­takt med den högra och ljudet spelades bara ur ena. Men musiken kom igång igen efter någon sekund, antagli­gen berodde det på diverse störningar från andra enheter då jag inte har upplevt några lik­nande prob­lem inomhus.

Hör­lu­rar­na har en per­fekt tyn­gd och man får en känsla av hög kval­ité — tyvärr gäller inte det­sam­ma för fodralet som föl­jer med. Det väger lite och är och upplevs väldigt plas­tigt och ihåligt. Jag hade gär­na sett att de ökade på det inbyg­g­da bat­teri­et och även adder­ade lite tyn­gd i det.

Längst ned på laddfo­dralet har man en indika­tor som vis­ar hur mån­ga gånger till man kan lad­da sin hör­lu­rar.

Apropå bat­terier så kan vi lyssna 3,5 tim­mar i sträck och laddfo­dralet ger fyra extra laddningar så totalt blir det 14 tim­mar vi kan lyssna innan en laddsta­tion måste upp­sökas.

Jag tyck­er Sudio har lyck­ats rik­tigt bra med Nivå, dom lev­er­erar en snygg design, bra ljud, skön pass­form och allt det­ta för ett pris på 995 kro­nor i en snygg för­pack­n­ing. Nack­de­len är fodralet och att anslut­nin­gen stund­tals sviker. Men är du ute efter ett par in-ear som låter bra, är smidi­ga att ta med sig och inte brän­ner hål i plån­bo­ken så kan vi varmt rek­om­mendera Nivå.

Hör­lu­rar­na sit­ter sta­bilt i fodralet med hjälp av mag­neter som håller dom på plats.

Speci­fika­tion­er: 

 • Bat­ter­i­tid: 3,5 timme
 • Laddnings­dosan: 4 extra laddningar
 • Hör­lurens bat­teri: 55 mAh
 • Laddnings­dosans bat­teri: 500 mAh
 • Blue­tooth ver­sion: 4.2
 • Räck­vidd: 10 m
 • Mikro­fon och Siri-funk­tion

Ele­ment:

 • Typ: 6,2 mm dynam­ic speak­er
 • Sen­si­tivitet: 105 dB SPL @ 1 kHz
 • Imped­ans: 32 Ohm @ 1kHz
 • Frekven­som­fång: 18 Hz — 22 kHz
Samtli­ga läsare får även en rabatt på 15% på samtli­ga hör­lu­rar på sudio.se genom att ange teknikveck­an i varuko­r­gen innan ni checkar ut.

 

Kommentarer