Nyheter

Bredbandsbolag lanserar hackerskola för barn

Som lilla aktuellt men för datorer

För­fattaren Karin Nygårds har till­sam­mans med Bred­band 2 ska­p­at Hack­er­skolan, en webb­serie med kor­ta avs­nitt som skall lära barn mer om inter­net­säk­er­het.

Efter att ha tit­tat på ett par avs­nitt kan vi kon­stat­era att det nog är något för bar­nens föräl­drar att tit­ta på ock­så.

Kommentarer