Apple

C More uppdaterar sin Apple TV-app

Säg hej till TV-guiden!

C More har idag upp­dat­er­at sin app till Apple TV och det bjuds på ett renare och snyg­gare gränss­nitt och även en efter­läng­tad funk­tion.

Att kun­na se van­lig lin­jär-TV via sin Apple TV upp­skat­tas av mån­ga men i C Mores egna app har det inte var­it helt lätt att se vad som kom­mer härnäst. I den upp­dat­er­ade ver­sio­nen av appen har de nu lagt till en TV-guide där man enkelt får en överblick över alla kom­mande pro­gram och en liten kloc­ka uppe i högra hör­net så man har koll på tiden.

Appen känns verk­li­gen mer geno­mar­be­tad och finsli­pad och vi ser även bilder under tabben kat­e­gori­er som gör det hela lite trevli­gare. Det kan vara place­bo men vi tyck­er även att appen känns lite snab­bare än tidi­gare.

Tack Math­ias Sev­eryd för tipset!

Kommentarer