Skrivet den 4 April 2019 kl 21:58 av Apple, Spel8 kommentarer426

Call of Duty: Black Ops III släppt till Mac
Pangpriser på hela samlingen

Aspyr Media pre­sen­ter­ade i dag att de por­tat Call of Duty: Black Ops III, ett spel som utveck­lats av Tre­yarch och släppt sedan tidi­gare till Win­dows av Activi­sion.

Spelet släpps på Mac med tre spel­lä­gen, cam­paign, mul­ti­play­er och Zom­bie mode.

På Aspyres hem­si­da går det att läsa mer om släp­pet och de min­i­mum specar­na för spelet är föl­jande:

Min­i­mum Sys­tem Require­ments

MAC:
Oper­at­ing Sys­tem: 10.13.6 (High Sier­ra)
Proces­sor: Intel Core i5 (4 cores)
Proces­sor Speed: 2.3 GHz
Mem­o­ry: 8 GB
Hard Dri­ve Space: 150 GB
Video Card (ATI): M295X
VRAM: 2 GB
Note: NVIDIA and Intel GPUs are not offi­cial­ly sup­port­ed.

Lad­da ner Call of Duty: Black Ops III från Steam

Käl­la: Aspyre

Via: iDB