Nyheter

Chatt-appen Kik stängs oväntat ner

"I felt a great disturbance in the Force, as if millions of Kik-users suddenly cried out in terror and were suddenly silenced"

Chat­tap­pen Kik som är pop­ulärt bland kid­sen samt, har vi hört, pop­ulärt bland delar av den mer vux­na befolknin­gen som använ­der den för ett annat ord som involver­ar två K:n.

Men oavsett aktiviteter är det till ända, bolaget säger upp huvud­de­len av sina hun­dra anställ­da för att i stäl­let sat­sa på sin kryp­to­va­l­u­ta Kin. Det­ta för att man har lite prob­lem med amerikan­s­ka myn­digheter att få den god­känd och det kostar på.

Enligt rap­porten Sven­skar­na och inter­net från 2017 var det 30 pro­cent av sveriges befolkn­ing under 25 som använde den med hyf­sad frekvens medan snit­tet bland hela befolknin­gen var 9 pro­cent.

Själ­va får vi flash­backs från när Bon­nier sålde sin vin­st­dri­vande SF Bio för att hål­la liv i sina för­lust­tyn­g­da mag­a­sin.

Käl­la: Kik via DI Dig­i­tal.

Kommentarer