Android

Chromecast Audio fasas ut

3,5 mm är snart ett minne blott

Google skickar Chrome­cast Audio till de säl­la jak­t­mark­er­na och därmed mark­er­ar man att hög­ta­lare och andra musik­makapär­er skall ha Google Home-stöd inbyg­gt och inte genom don­gel.

Det hela bör­jade som ett ryk­te på Red­dit men Android­Po­lice fick det hela bekräf­tat från Google med föl­jande ord.

Our prod­uct port­fo­lio con­tin­ues to evolve, and now we have a vari­ety of prod­ucts for users to enjoy audio. We have there­fore stopped man­u­fac­tur­ing our Chrome­cast Audio prod­ucts. We will con­tin­ue to offer assis­tance for Chrome­cast Audio devices, so users can con­tin­ue to enjoy their music, pod­casts and more.

Låt ham­strin­gen bör­ja!

https://youtu.be/3_ViHhwzELU

Kommentarer