Skrivet den 9 May 2018 kl 22:25 av NyheterComments Off on Clayne Crawford får kicken från sin roll i serien “Lethal Weapon”387

Clayne Crawford får kicken från sin roll i serien “Lethal Weapon”

The Hol­ly­wood Reporter skriv­er idag att Clayne Craw­ford som spelar polisen Mar­tin Rig­gs i den pop­ulära serien Lethal Weapon har fått sparken.

Anled­nin­gen till att skåde­spelaren inte får vara kvar i pro­duk­tio­nen ska bero på hans dåli­ga beteende mot dom övri­ga skåde­spelar­na och resten av teamet. Det är totalt två inci­den­ter som har skett och den förs­ta var att Craw­ford fick ett utbrott på en gästregis­sör som han tyck­te ager­ade opro­fes­sionellt. Craw­ford tvin­gades beta­la en del av hans lön som ursäkt, samt gå i ter­api för att lära sig att hantera sin ils­ka.

Den andra inci­den­ten sked­de under ett avs­nitt som Craw­ford regis­ser­ade, Damon Wayans som spelar polisen Roger Mur­taugh skadade sig under inspel­nin­gen och blev sjuk­skriv­en under en dag. Dagen efter kom han till­ba­ka och ville inte stäl­la upp på vis­sa sak­er då han var orolig för sin säk­er­het. Han ska då ha fått en rejäl utskäll­ning av Craw­ford vilket slu­tade med att skåde­spelar­na inte län­gre pratar med varan­dra.

Craw­ford själv skrev:

“I absolute­ly love, respect and care for my crew and cast, and would nev­er inten­tion­al­ly jeop­ar­dize so many jobs. I am incred­i­bly sor­ry if my pas­sion for doing good work has ever made any­one feel less than com­fort­able on our set, or feel less than cel­e­brat­ed for their efforts. Fur­ther­more, I apol­o­gize to all the crew and cast for any neg­a­tive atten­tion Lethal Weapon is receiv­ing because of these inci­dents.

Fox och Warn­er Bros. har nu fram till 30 juni att hit­ta en ersättare, eller bestäm­ma om man ska läg­ga ned den pop­ulära serien.

 

Via The Hol­ly­wood Reporter

Bild IMDB

Comments are closed.