Recensioner

Creative Stage Air — limpan som passar lika bra vid datorn som ute i gräset

Eller varför inte på balkongen?

Cre­ative har släppt en ny sound­bar helt des­ig­nad för att ha vid datorn istäl­let för att plå­gas av det inbyg­g­da ljudet som oftast inte låter speciellt bra.

Design och funktion

Vi möts av ett svart galler, pianolack och fyra knap­par på ena sidan av enheten. På bak­si­dan har vi tre uttag och det är micro-USB för ström, USB‑A så du kan stop­pa in en USB-stic­ka eller lik­nande för att spela upp musik samt ett 3,5mm-uttag för att kop­pla till din dator. Desig­nen är enkel, ren och ser mer eller min­dre ut som vilken sound­bar som helst. Enheten är även utrustad med Blue­tooth 4.2 och har ett bat­teri på 2 200 mAh som ger en speltid på totalt 6 tim­mar. Vi skulle säga att en mer real­is­tisk speltid lig­ger på mel­lan 4–5 tim­mar beroende på hur hög volym du har. Enheten är rel­a­tivt liten och måt­ten lig­ger på 410 x 78 x 70 mm och den väger 910 gram. 

Att para ihop enheten med sin tele­fon är busenkelt och det görs genom att tryc­ka på blå­tand­sknap­pen på sidan av enheten och sedan gå in under blå­tand på mobilen och klic­ka på enheten — sen är det klart.

Så hur bra är ljudet?

Med tanke på att Cre­ative Stage Air kostar ca 400 kro­nor så är det fak­tiskt väldigt myck­et ljud för pen­gar­na men några stordåd ska du inte förvän­ta dig. Stage Air är ett per­fekt kom­ple­ment om du vill ha en för­bät­tring mot det inbyg­g­da ljudet i datorn och har en tunn plån­bok. Stage Air bjud­er på en fyl­lig bas men vid högre volym räck­er det inte rik­tigt till och ljudet kan lätt uppl­evas som anin­gen burkigt — men det är svårt att kla­ga med tanke på den ringa pris­lap­pen.

Förde­len med Stage Air jäm­fört med andra hög­ta­lare i sam­ma prisklass är att det använd­ning­som­rådet bred­das tack vare att den har inbyg­gt bat­teri och Blue­tooth. Det­ta gör att vi enkelt kan ta med hög­ta­laren ut på ter­rassen eller balkon­gen för att öka myskänslan under de sven­s­ka som­markväl­lar­na.

Summering:

Har du en tunn plån­bok och är ute efter en bil­lig hög­ta­lare som du kan ha vid datorn, eller vill ha med dig ut på balkon­gen, pick­nick­en eller lik­nande så är Cre­ative Stage Air ett bra köp. Ljud­bilden är okej och vi blev förvå­nade över vilket tryck basen ger, men vid högre voly­mer orkar den inte rik­tigt med och ljudet upplevs stund­tals som rätt burkigt.

Detaljer:

  • Dimen­sion­er (L x W x H): 410 x 78 x 70 mm
  • Vikt: 910 gram
  • Anslut­ning: micro-USB, 3.5 mm, USB‑A, Blue­tooth 4.2
  • Bat­teri: 2 200 mAh lithi­um-ion, 6 tim­mars bat­ter­i­tid
  • Utef­fekt: 2 x 5 W, Total Sys­tem Peak pow­er: 20 W
  • Frekvens omfång: 80 Hz – 20 kHz, SNR: ≥ 72 dB
  • Pris: Ca 400 kro­nor

Kommentarer