Nyheter

D‑Link satsar på 5G router

Och nu börjar racet om 5G

Med CES runt hör­net så förvän­tar vi oss en mas­sa nya pro­duk­ter med möj­lighet att kop­pla upp mot 5G-nätet som spås bli den nya sto­ra gre­jen under 2019.

D‑link hop­par på tåget genom att pre­sen­tera en ny router som istäl­let för att kop­pla upp sig mot bred­band­slever­an­tören via nätverk­sut­taget så kom­mer du kun­na kop­pla upp routern mot 5G nätet för att få sen förse hem­met med Wi-Fi.

Routern het­er D‑Link 5G NR Enhanced Gate­way och kom­mer enligt före­taget erb­ju­da hastigheter som är 40 gånger snab­bare än vad den genom­snit­tli­ga bred­band­slever­an­tören i USA kan lev­er­era, den kom­mer även ha stöd för både 6 GHz och mmWave.

Routern kom­mer att lanseras för försäljn­ing någon gånger under andra hal­van av 2019. Till­sam­mans med den nya 5G-routern så lanser­ar D‑Link även några nya smar­ta plug­gar, för inomhus­bruk så är det the Indoor Wi-Fi Smart Plug (DSP-W118) och för utomhus­bruk så är det en the Out­door Wi-Fi Smart Plug (DSP-W320). Båda har stöd för Google Assis­tant, Alexa och mydlink-appen gör att du slip­per en hub för att styra dem. Utomhus­pluggen erb­jud­er två uttag och klarar av vat­ten till en nivå av IP44.

Sist men inte minst så lanser­ar dom även ett vat­ten­larm som kan var­na om tvättmask­i­nen eller någon annan maskin läck­er. Enheten som kallas DCH-S161 dri­vs av AA-bat­terier och går på Wi-Fi och enligt D‑Link ska bat­teri­et hål­la i ett och ett halvt år — stöd för Google Assis­tant kom­mer även finnas. Försäljnin­gen drar igång under Q1 och priset lig­ger på 49,99 dol­lar.

Via The Verge

Kommentarer