Windows

Dagen då PCn blev snygg och enkel

NZXT H1

NZXT lanser­ar ett min­i­malt chas­si som både är enkelt att byg­ga med, snyg­gt och klarar full­sto­ra grafikko­rt.

Så det var NZXT som skulle visa att det fak­tiskt finns lite inno­va­tions­för­må­ga i PC-kom­po­nent-bran­schen. Med H1 vis­ar de upp ett chas­si som kom­mer i svart eller vitt som dels är min­i­mal­is­tiskt utan att att ge avkall på möj­ligheten att prop­pa i ett full­stort grafikko­rt men ock­så med inklud­er­ad näta­gre­gat och vätskekyl­ning.

Det bety­der att för de cir­ka 4000 kro­nor som det kostar så är det förhål­lan­de­vis enkelt att bara väl­ja till mod­erko­rt, proces­sor, minne, lagring samt grafikko­rt och sedan är det bara att tuta och gamea.

NXZT

 

Kommentarer