Spel

Därför kommer Google Stadia vinna över framtidens spelkonsoler

Men inte utan stark konkurrens från andra

Google Sta­dia är här och vis­ar sig snabbt vara rik­tigt potent, det­ta trots att Google har haft lite svårt att förk­lara vad det är egentli­gen vi beta­lar för. Är det en prenu­mer­a­tionstjänst, är det en stream­ingtjänst? Svaret är kanske lite av var­je men i slutän­dan måste vi beta­la en engångssum­ma för för de fles­ta spe­len som vi spelar.

Men rent tekniskt funger­ar det över förvän­tan, det bara fly­ter på, ibland bät­tre än van­li­ga kon­sol­er.

Det är enkelt att kom­ma igång och vi behöver aldrig se en upp­da­ter­ingss­ru­ta igen innan vi skall spela.

I slutän­dan lär det finnas den­na typen av tjän­ster både från Microsoft, Sony och flera men framti­den är gan­s­ka så tydlig — det är spel som ström­mas i från mol­net som gäller!

För när­varande går det bara att skaf­fa Sta­dia på ett sätt — köpa kon­troll, Chrome­cast Ultra och tre månad­er Pro-abon­ne­mang för ca 1400 kro­nor. Snart kom­mer vi kun­na anslu­ta utan månad­skost­nad men då blir det vare sig sur­roundljud eller 4K-upplös­ning.

Fyll i for­muläret och kom­mentera vad du tror om framti­dens spelande om du vill vara med i vår utlot­tning av ett Bud­dy­pass.

Kommentarer