Video

De 29 vinnarna i Teknikkalendern 2019

Stort grattis och God jul!

Så var äntli­gen vin­nar­na i Teknikkalen­dern 2019 korade. Stort grat­tis till er alla. Var det du? Se videon så får du reda på det :)

Vi kom­mer kon­tak­ta alla vin­nar­na under mor­gonda­gen — några av er hade sam­ma namn som några av vin­nar­na så vän­ta på mailet innan du säl­jer huset!

God jul från oss på Teknikveck­an till er alla!

Kommentarer