Nyheter

Den amerikanska elsparkcykel-tjänsten Bird finns nu i Stockholm

Ännu en aktör att välja på

Om du än idag tyck­er att det finns för lite aktör­er och elspark­cyk­lar på gator­na i Stock­holm så kan du nu andas ut — Bird har lanser­ats i Sverige.

Under nat­ten har Birds per­son­al tag­it sig ut på Stock­holms gator och plac­er­at ut sina elspark­cyk­lar. Bird är ett amerikan­skt bolag och de har elspark­cyk­lar ute i totalt 120 oli­ka städer världen över kan bli en tuff konkur­rent för Lime och VOI. De skriv­er i ett pressmed­de­lande:

“Vi är gla­da över att lansera i den förs­ta av mån­ga nordiska städer idag. Vi har sett hur tusen­tals män­niskor har lad­dat ned appen och bett oss kom­ma till Sverige”

När du lås­er upp en Bird så kostar det 10 kro­nor och sedan beta­lar du 3 kr per påbör­jad min­ut, så det är lik­nande pris­sät­tning som andra aktör­er på mark­naden.

Käl­la Break­it

 

Kommentarer