Nyheter

Det är lätt att driva med Smarta hem

Men Rema 1000 tar det till en helt ny nivå

Mat­varuked­jan Rema 1000 i Norge har tag­it fas­ta på att det smar­ta hem­met kan vara lite överkom­plicer­at stund­tals. På deras YouTube-kanal hit­tar du en rad andra exem­pel och så filmer som är min­dre rel­e­van­ta till tech och mer fokus på mat, förstås. Kan vi anta att de bliv­it en smu­la inspir­erade av ICAs långkörare för det­ta?

https://youtu.be/-E9vx_CEr1M

 

Kommentarer