Android

Det är litenheten som gör Sony Xperia 5 stor

För dig som är trött på att telefonerna bara blir större
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Sony Xpe­ria 5 är den andra mobilen efter vad som får ses som Sonys nys­tart inom mobil­bran­schen. Xpe­ria 1 var den förs­ta. Men där Xpe­ria 1 hade svårt att hit­ta sin mål­grupp känns Xpe­ria 5 hyf­sat mitt i prick.

Sony har länge haft min­dre vari­anter av sina tele­fon­er men där det tidi­gare dåli­ga val inom både hård- och mjuk­vara som hin­drat oss från att bli begeistrade är det få sådan bekym­mer nu.

Vis­serli­gen sak­nas både trådlös laddning och ansik­t­si­genkän­ning på mobilen, trots att den har gan­s­ka så sto­ra kan­ter längst upp och längst ner, samt mod­er­na svepgester men det gör inte så myck­et för den mål­grupp som bara vill ha en väl­fungerande lagom stor tele­fon, vilket i slutän­dan nog är en av de störs­ta mål­grup­per­na här i världen.

Xpe­ria 5 finns bara i en vari­ant med 6 GB ram och 128 GB lagring­sutrymme, även det bör vara allde­les lagom för de fles­ta. En sak vi tyck­er om extra myck­et är det fak­tum att lad­daren som föl­jer med är nya mod­er­na USB‑C med stöd för snab­bladdning (PD) på 18w.

När Sony lanser­ade 21:9‑formatet på skär­men för att kny­ta an till sina filmkameror och film­bo­lag kän­des det mest som en ploj men efter att ha hål­lit i både Xpe­ria 1 (6,5 tum) och Xpe­ria 5 (6,1 tum) måste vi medge att det är ett attrak­tivt for­mat. Men inte för att tit­ta på film — det gör vi mest på större enheter — utan för att hål­la i han­den, ergonomiskt och trevligt.

Allt som allt var förvänt­ningar­na lågt ställ­da, för två år sedan gjorde vi ett test av en Xpe­ria-tele­fon som vi inte ens kände att vi kunde släp­pa då vi inte ville spar­ka på de som låg ner, men med Xpe­ria 5 blev vi myck­et pos­i­tivt över­raskade.

Näs­ta steg är att ta bort kan­ter­na uppe och nere, införa svepgester så som de fles­ta andra har det, induk­tion­laddning och ännu mer fokus på kameror­na så som att läg­ga till nat­tfo­to-funk­tion­alitet, med det har man en tele­fon som bör attra­hera även den abso­lut mest kräs­na.

https://youtu.be/U‑_REO8gddA

 

  • Pro­dukt: Sony Xpe­ria 5
  • Pris: Ca 8000 kr
  • Pro­duk­t­si­da: Sony
  • USP: Lite min­dre for­mat att hål­la i, bör upp­skat­tas av de fles­ta.

Annons: Köp Sony Xpe­ria 5 hos Web­hallen.

Kommentarer