Apple

Det här är Apple Carplay med iOS 13

extra boost

I och med iOS 13 så kom det en upp­dat­er­ad ver­sion av Apples info­tain­mentsys­tem till bilar, Apple CarPlay. Nytt är en bät­tre överblick över nav­iger­ing, musik och kom­mande hän­delser men ock­så att vi nu kan stäl­la in inställ­ningar.

Apple har inte upp­dat­er­at CarPlay något näm­n­värt sedan det kom för fyra år sedan men nu har det fått sig en ordentlig upp­da­ter­ing som gör det till en utmanare till Android Auto. Fort­farande får vi vän­ta på att andra tillverkare läg­ger till de nya funk­tion­er­na i sina Appar. Nytt är ock­så att vi kan styra tred­jepart­skar­tap­par med Siri.Dock lyser möj­ligheten att be Siri spela musik med andra musik­tjän­ster med sin från­varo. Om det beror på Apple eller Spo­ti­fy låter vi vara osagt. I videon går vi igenom Apple CarPlay med iOS 13.1.

 

Kommentarer