Spel

Det här är Playdate

Gameboy 2.0?

Pan­ic som lig­ger bakom det pop­ulära indie-spelet Fire­watch har nu visat upp sin näs­ta sat­sning som är en hand­hållen spelkon­sol med en design som väck­er vårat ha-begär ordentligt.

Enheten är inte myck­et större än en iPhone och måt­ten är 74mm  ×  76mm  ×  9mm, den har WiFi, ett hör­lur­sut­tag, hög­ta­lare, Blue­tooth och en USB-C-port. På sidan av enheten stick­er det ut en liten vev som används delvis som spelkon­troll i vis­sa av spe­len. Enhetens skärm vis­ar enbart svartvitt och är på 2,7” med en upplös­ning på 400 x 240.

Enheten kom­mer att lanseras tidigt 2020 och kom­mer vid starten erb­ju­da 12 spel som ingår kost­nads­fritt och dessa är utveck­lade av oli­ka indie-utveck­lare som Kei­ta Taka­hashi, Zach Gage, Ben­nett Fod­dy och Shaun Inman. De tolv spe­len kom­mer att lanseras veck­o­vis och lad­das ned via WiFi och bolaget kallar det­ta förs­ta säsongens spel.

Priset lig­ger på 149 dol­lar och det går redan nu att skri­va upp sig på deras vän­telista om man skulle vara sug­en på att köpa sig ett exem­plar.

Via Macru­mors

Kommentarer