Nyheter

Det här kommer till Netflix i september

Lite mys i höstmörkret

Det är job­bigt att behö­va erkän­na det men som­maren är snart över och kom­mer snart bli utbytt mot kalla dagar och mas­sor av regn. Vad pas­sar då inte bät­tre än att begra­va sig i sof­fan och glo på lite Net­flix.

Under sep­tem­ber kom­mer Net­flix bland annat släp­pa del två av den teck­nade komedis­e­rien Dis­en­chant­ment som ingen min­dre än Matt Groen­ing har ska­p­at. Vi kom­mer även kun­na avn­ju­ta lite poli­tiskt spel i The Politi­cian, skrat­ta åt Zach Gal­i­fi­anakis och Will Fer­rell i Between Two Ferns: The Movie samt tug­ga ned naglar­na i dra­mat Unbel­liev­able.

 

 

Kommentarer