Film & TV

Det här kommer till Netflix under januari

Massa saker att underhålla sig med

Då har vi slag­it över till 2020 och har du gått och fun­der­at på vad Net­flix kom­mer läg­ga till under jan­u­ari så kan du nu få reda på det.

Totalt kom­mer det kom­ma 50 nya filmer och tv-serier där vi bland annat kom­mer kun­na se serien Drac­u­la som har pre­miär den 4 jan­u­ari. Adam San­dler dyk­er även upp i dra­math­rillern “Uncut Gems” där han bliv­it hyl­lad för sin goda presta­tion och nor­rmän­nen bjud­er även på den nya serien “Rag­narök” som har pre­miär den 31 jan­u­ari.

Kommentarer