Smarta Hem

Det har sålts över 100 miljoner enheter med Alexa inbyggt

Första gången Amazon nämner några siffror

Dave Limp, chef över tjän­ster och hård­varu­en­heter på Ama­zon med­de­lade i en inter­vju med The Verge att det nu har sålts över 100 miljon­er enheter med stöd för Alexa.

Siffran är långt över Ama­zons förvänt­ningar och kriget mel­lan Google och Ama­zon tät­nar inför den kom­mande CES-mäs­san där det lär visas upp en hel del pro­duk­ter med båda rös­tas­sis­ten­ter­na. Det här är förs­ta gån­gen någon­sin Ama­zon pratar om siffror för Alexa och värt att notera är att det inte bara omfat­tar pro­duk­ter som Ama­zon själ­va har tillverkat.

Vill ni läsa hela inter­vjun med Dave Limp kan ni klic­ka er vidare här.

Kommentarer