Nyheter

Det kommer inte gå att “binga” en serie på Disney+

Ett avsnitt i veckan, precis som linjär-TV.

En av sak­er­na som gör Net­flix så omåt­tligt pop­ulärt är att de alltid släp­per hela säsongen av en av deras egna serier på en gång.

Det gör att använ­dar­na kan bunkra upp med mat, snacks, dric­ka och göra det så bekvämt som möjligt i sof­fan så lig­gsår inte upp­kom­mer. Tyvärr så verkar inte Dis­ney vara helt sål­da på kon­ceptet utan gör som man alltid har gjort inom TV-bran­schen — släp­per ett avs­nitt i veck­an. Det är sidan The Wrap som har fått bekräf­tat att både “High School Musi­cal: The Series” samt “The Man­dalo­ri­an” kom­mer släp­pas en gång i veck­an med start den 12 novem­ber.

Lite tråkigt tyck­er vi men vem vet, hela förs­ta säsongen av The Man­dalo­ri­an kanske hin­ner visas innan vi i Sverige har tjän­sten.

Tips: I den­na veckas pod­davs­nitt pratar vi en hel del om både Apples och Dis­neys kom­mande stream­ingtjän­ster.

Via MovieZine

Kommentarer