Spel

Diablo IV avtäckt

Inte bara i Sverige det är oklart vilket datum det skall spökas

Näs­ta steg i kam­p­en mel­lan hel­vetet och him­meln med en mas­sa män­niskor som “col­lat­er­al dam­age” visades upp under gårda­gen den förs­ta novem­ber. I Dia­blo 4 får vi se en bety­dligt mörkare värld än i tre­an.

Spelet är utan­non­ser­at till PC, Playsta­tion 4 och Xbox One men vi lär få se det på näs­ta gen­er­a­tions kon­sol­er i framti­den. Tidi­gare har den­na typen av Bliz­zard-spel även släppts till macOS vid lanser­ing men så verkar inte vara fal­l­et nu.

Lanser­ings­da­tum är ej ännu känt.

https://youtu.be/7RdDpqCmjb4

Kommentarer