Nyheter

Disney kommer inte ändra åldersgränsen på Deadpool

Prisa gudarna!

Dead­pool har hyl­lats världen över och den råa, blodi­ga, snuski­ga och skämt­sam­ma fil­men har var­it barn­för­b­ju­den och Dis­ney kom­mer låta det vara så. För­ra året köpte Dis­ney upp 20th Cen­tu­ry Fox och mån­ga blev då oroli­ga att alla filmer skulle bli “Dis­ney­fier­ade” och bli lite snäl­lare.

Men så kom­mer det inte bli med Dead­pool då Dis­ney nu har utta­lat sig om sak­en och med­de­lar att uppföl­jare till Dead­pool fort­satt kom­mer att vara barn­för­b­jud­na. Förhopp­n­ingsvis bety­der det att Dis­ney inte heller kom­mer att göra andra film­serier från 20th Cen­tu­ry Fox mer barn­vän­li­ga.

Nedan kan ni se lite skö­na bloop­ers från tidi­gare filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=kuhz50vtUV4

Via Feber, Käl­la io9Gizmondo

Kommentarer