Film & TV

Disney ställer in event för europeisk lansering av Disney+

inga raketer och sockervadd

I vad som kan ses som coro­n­aviruset senaste skörd så har Dis­ney valt att stäl­la in sin release­fest för Dis­ney+ i Europa.

Den kom­mande hel­gen var tänkt att firas in i Lon­don, Dis­ney plan­er­ade att 5 mars “cel­e­brate the Euro­pean launch of Dis­ney+” med exk­lu­si­va pre­sen­ta­tion av deras innehållsska­pare och en hel del “hem­li­ga” gäster var plan­er­ade.

Men i räd­slan för coro­n­aviruset väl­jer nu Dis­ney att stäl­la in fes­ten och kom­mer att läg­ga krutet på sociala medi­er. Dock kom­mer några få utval­da jour­nal­is­ter på fredag få tjän­sten uppvisad via stream.

Dis­neys utta­lande:

“Due to a num­ber of media attendee can­cel­la­tions and increas­ing con­cerns at the prospect of trav­el­ing inter­na­tion­al­ly at this time, we have decid­ed to can­cel our Dis­ney+ launch events sched­uled to take place on Thurs­day and Fri­day.”

Via: Dead­line

Kommentarer