Nyheter

Ditt Spotify-år är här — och även ditt årtionde!

#SpotifyWrapped

Spo­ti­fy har som tra­di­tion att ge oss den ocen­sur­erade san­nin­gen om musiken vi lyssnat på under året. I år pas­sar man även på att fira det fak­tum att årtion­det snart är slut genom att pre­sen­tera en pas­sande spel­lista curat­er­ad baser­at på vad du lyssnat på under din tid på tjän­sten.

Du hit­tar en lite mer grafisk utstud­er­ad vari­ant via spotify.com/wrapped samt som spel­lis­tor under Utfors­ka-fliken.

Kommentarer