Android

Dölj kamerahålet på din S10 med hjälp av Disney

Men frågan är om de kommer till Sverige?

Flärp, notch, kam­er­ahål och pop-up är bara några av de nya orden som har kom­mit de senaste åren.

Vis­sa har inga prob­lem alls med att utveck­lar­na tar bort alla skärmkan­ter och sät­ter in en flärp eller har ett hål i ena hör­net medans vis­sa tyck­er det­ta är djävu­lens påfund. Har du köpt Sam­sungs senaste flag­gskepp Galaxy S10 eller S10e så kan du göra livet lite lättare om du stör dig på hålet i hör­net.

I samar­bete med Dis­ney finns det nu en rad oli­ka bak­grunds­bilder som kort och gott göm­mer det lil­la hålet på ett kreativt sätt. Vi har försökt lad­da ned dessa och det verkar som att de anti­n­gen inte kom­mer till Sverige eller så har de ännu inte lanser­ats.

Käl­la Sam­sung, via Feber

Kommentarer