Android

De som har förhandsbokat Galaxy Fold kan nu få pengarna tillbaka

Samsung vet inte när telefonen kan tänkas skeppas

Sam­sungs lanser­ing av deras förs­ta vikbara tele­fon gick inte enligt plan då flera recensen­ter som hade fått ett exem­plar snabbt fick prob­lem med skär­men på enheten.

Sam­sung återkallade sedan alla recen­sion­sex­em­plar och sköt upp lanserin­gen av tele­fo­nen som från bör­jan skulle lanser­ats den 26 april. Sam­sung har nu skick­at ut ett nytt mail till alla kun­der som har beta­lat och förhands­bokat tele­fo­nen att de har gjort fram­steg men inte kan läm­na något datum när lanser­ing kom­mer att ske.

Hör man inte av sig till Sam­sung innan den 31 maj så kom­mer bolaget automa­tiskt att göra en åter­be­tal­ning av belop­pet, så det låter helt klart som att tele­fo­nen inte kom­mer att skep­pas på ett par månad­er.

Via Phon­eAre­na

Kommentarer