Spel

Donkey Kong Jr. Till Nintendo Switch Online

monkey business

Om du har tvekat över att skaf­fa en online prenu­mer­a­tion till din Nin­ten­do Switch så job­bar Nin­ten­do hårt på att få dig att ta steget genom att läg­ga till gam­la klas­siska tit­lar.

Nu senast så kom­mer Don­key Kong Jr. till sam­lin­gen. Men även tit­lar­na VS. Excite­bike and Clu Clu Land blir till­gäng­li­ga via Nin­ten­dos online prenu­mer­a­tion.

Don­key Kong Jr. är uppföljn­ing till Don­key Kong och även det­ta ett arkad­spel, i spelet ska du räd­da pap­pa Don­key Kong.

https://youtu.be/jdyNmSMxbAQ

 

Via: Engad­get

Käl­la: Nin­ten­do Switch Online

 

 

Kommentarer