Podcast

Du får gärna välta ner TVn min son

På riktigt, vält den nu!

Thor, Mar­cus och Peter slår sina klo­ka huvu­den ihop och spekuler­ar friskt i vad som kom­mer kom­ma från Apple den när­maste tiden. Utan att avs­lö­ja något så blir det både högt och lågt bland giss­ningar­na. Mar­cus försök­er få sin son att ha sön­der deras TV för att motivera ett nytt inköp och ber om råd för hur han går vidare i sin dia­boliska plan.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

 

Kommentarer