Spel

EA vill börja lansera ofärdiga spel

Gör de inte redan det?

Elec­tron­ic Arts ser över sät­tet de lanser­ar spel på och bolaget tit­tar nu på att bör­ja med så kallade mju­ka lanseringar.

Det bety­der att vi i framti­den kan få spela halvfärdi­ga spel där använ­dar­na får kom­ma med feed­back och med hjälp av spelar­na färdigställer man sedan spelet. Det­ta nya sätt att lansera spel på med­de­lade bolaget när de pre­sen­ter­ade sina resul­tat för senaste kvar­talet. De näm­nde även att Anthem inte hade bliv­it den suc­cén som bolaget hade hop­pats på. Spelare var snab­ba med att kla­ga på hur innehåll­slöst spelet var och det drab­bades även av en hel del tekniska prob­lem.

Via PC Gamer 

Kommentarer