Nyheter

Ekobrottsmyndigheten gjorde razzia mot Starbreeze imorse

Spiken i kistan för bolaget?

Imorse gjorde eko­brottsmyn­digheten en razz­ia på Star­breeze huvud­kon­tor i Stock­holm och anled­nin­gen är mis­stanke av grovt insider­brott.

Det är Di.se som rap­porter­ar att civilk­läd­da polis­er gick in Star­breeze lokaler på Regerings­gatan i Stock­holm imorse och några tim­mar senare kom dom ut med flera beslag­tagna föremål. Stock­holms tingsrätt har även mot­tag­it han­dlin­gar där det framgår att en per­son är mis­stänkt för insider­brott och har även tillde­lats en offentlig försvarare.

Niklas Ahlgren, presstales­per­son på Eko­brottsmyn­digheten säger till Di:

”Finans­mark­nad­skam­maren har i dag genom­fört flera hus­rannsakningar gäl­lande mis­stankar om grovt insider­brott med kop­plin­gar till spel­bo­laget Star­breeze. En av hus­rannsakningar­na har genom­förts på Star­breeze kon­tor i cen­trala Stock­holm. En per­son är fri­hets­berö­vad”, uppger Niklas Ahlgren, presstales­per­son på EBM, för Di.

Star­breeze är en spe­lutveck­lare som mest är kän­da för det kri­tik­er­rosande och pop­ulära spelet Pay­day 2 och Rid­dick men deras senaste lanser­ing Overkil­l’s The Walk­ing Dead blev inte så pop­ulärt som bolaget hop­pats på. För två dagar sedan ansök­te Star­breeze om rekon­struk­tion och bolagets VD Bo Ander­s­son valde även att avgå.

Käl­la Di.se

 

 

Kommentarer