Bilar

Eldrivna XC40 blir den första Volvon med Android Automotive

Känt från Polestar

När Vol­vo XC40 intro­duc­eras inom kort blir det en av de förs­ta bilar­na som använ­der Android Auto­mo­tive. Först ut var bolagets egna under­märke Polestar och den bilen har inte bör­jat rul­la på vägar­na ännu.

Till skill­nad mot Android Auto som är ett skal som läg­gs ovan­för biltil­lverkarens egna info­tain­mentsys­tem är Auto­mo­tive det sys­temet som låter dig styra allt i bilen samt har en egen Play Store med appar som är kom­pat­i­bla med bilen.

Själv­fal­l­et är Google Assis­tant med men ock­så Vol­vo-speci­fi­ka sak­er så som Vol­vo On Call.

Den elek­tri­fier­ade ver­sio­nen av Vol­vo XC40 visas upp den 16 okto­ber i Los Ange­les.

Kommentarer