Spel

Electronic Arts-veteran startar spelstudio i Stockholm

Patrick Söderlund drar igång på nytt

Patrick Söder­lund star­tar igång Embark Stu­dios i den sven­s­ka huvud­staden och genast har vi ännu en spel­stu­dio att hål­la koll på.

Söder­lund är kanske spelsveriges mest namnkun­ni­ga indi­vid och var länge VD på Dice och sedan högst ans­varig på EA Sports. För några månad­er sedan blev det klart att han slu­tar på EA men berät­tade då inte var­för.

Nu får vi reda på att det är en ny spel­stu­dio på gång via den syd­ko­re­an­s­ka online­speljät­ten Nex­on som invester­at i nya bolaget.

Via Ven­ture­beat.

Kommentarer