Nyheter

Elscootrar kommer in i Google Maps

I Malmö och Stockholm

Google tar in Limes elscootrar i Maps runt om i världen. För sven­sk del hand­lar det om Malmö och Stock­holm och de dyk­er upp om du väl­jer kollek­tiv­trafik­tabben efter att ha sökt en resa.

Maps kan kom­bin­era flera oli­ka trafik­slag för att ska­pa en så tidsmäs­sigt kort resa som möjligt och den kom­mer även visa upp cirkapriset att använ­da elscootrar­na till det­ta.

Det hela bör­jar rul­las ut under dagen.

Via Google.

Kommentarer