Nyheter

Elscootrar till sveriges studentstäder

Lund & Uppsala

Voi ser ut att vil­ja lansera elscootrar i Lund och Upp­sala. När det kom­mer till den skån­s­ka stu­dent­metropolen är den redan val­bar i appen medan Upp­sala avs­lö­jas genom att man sök­er extrap­er­son­al där.

Sedan tidi­gare studsar Lime-åkare fram över kuller­sten i Lund vilket vi rap­porter­ade häromda­gen.

Att åka Lime från Stor­tor­get till Högavalls­badet i Lund kostar runt 37 kro­nor med Lime och runt 24 kro­nor med VOI.

Via Break­it.

Kommentarer