Nyheter

Emojis blir försenade

På grund av Covid19

Coro­n­aviruset har påverkat hela världen och däri­b­land Emo­jis

Det är Uni­code Con­sor­tium som gått ut och med­de­lat att näs­ta upp­da­ter­ing kom­mer att skju­tas fram sex månad­er.

“Decid­ed to post­pone the release of ver­sion 14.0 of the Uni­code Stan­dard by six months, from March to Sep­tem­ber of 2021.”

Det här innebär att vi kom­mer inte få till­gång till näs­ta upp­da­ter­ing för­rän först någon gång år 2022. Det finns redan en plan­er­ad upp­da­ter­ing av ver­sion 13 som ser ut att kom­ma som den ska.

Det hela beror på att mån­ga av män­niskor som arbe­tar med Uni­code Con­sor­tium är volon­tär­er och har en hel del annat att stå i just nu.

Via: Giz­mo­do

 

Kommentarer