Apple

En era på Apple är slut — Sista resterna av Jonathan Ive rensas ut

En ny startade för ett bra tag sedan

Sir Jonathan Ive är nu bort­ta­gen från Apples webb­si­da över höga chefer. Sedan tidi­gare vis­ste vi att Ives önskade avs­lu­ta sig engage­mang i Cuper­ti­no och sat­sa på eget inne i storstan San Fran­cis­co. Nya stu­dions namn är Love­From och kom­mer fort­satt ha Apple som sin kund.

Jonathan Ive job­bade på Apple redan innan Steve Jobs återtåg och stod bland annat bakom 20th Anniver­sary Mac­in­tosh.

https://youtu.be/GIFdBp8rbtA

Kommentarer