Spel

En första trailer för Call of Duty: Modern Warfare

Spelet släpps den 25 oktober

Infin­i­ty Ward har nu släppt en förs­ta trail­er för sin kom­mande reboot på Call of Duty: Mod­ern War­fare och nu ser vi ut att ha läm­nat zom­bies och bat­tle royale-kon­ceptet och gått på lite mer real­ism.

Spelet kom­mer till skill­nad från Black Ops 4 ha en singe-play­er-kam­panj och det är just det­ta som trail­ern fokuser­ar på. Mod­ern War­fare ska mer ses som en reboot på serien än en fort­sät­tning och det kom­mer bju­das på nya karak­tär­er men även ett par gam­la kom­mer att återkom­ma.

Spelet lanseras den 25 okto­ber till Xbox One, PlaySta­tion 4 och PC och det­ta är det förs­ta Call of Duty på länge som har fått mig att kän­na ett ordentligt sug efter att få spela det.

Kommentarer